Voetreflex:

 

De reflexologie werd reeds toegepast in het oude China, in Egypte en bij de Indianen van Noord- en Zuid- Amerika. Reflexologie gaat uit van de eenheid van lichaam en geest. De gedachte daarachter is dat 'ziek zijn' het signaal is van

een verstoorde harmonie in die eenheid. Door de voetreflexbehandeling kunnen verstoringen die zich in het lichaam hebben gevormd, worden opgeheven.

 

Organen, beenderen en weefsel hebben allen een reflexpunt op de voeten. Bij een verstoring kan dit tijdens en na de behandeling merkbaar zijn, o.a. door het ontstaan van pijn, prikkelingen, jeuk, verandering van huid (eelt, transpiratie) en kleurverschil. De punten waar deze gevoelens ontstaan geven aan dat er verstoringen zijn in de energiestroom naar het corresponderende orgaan of lichaamsdeel. Wanneer deze verstoringen zijn opgegeven is het lichaam in staat om zichzelf te genezen.

 

Voetreflexbehandeling wordt op beide voeten toegepast zoals door BER (Bond van Europese Reflexologen) is aangereikt. Een voetreflexbehandeling duurt circa 60 minuten. Bij elke behandeling wordt een voetenkaart ingevuld en alle reflexpunten die verstoring in de energiestroom geven worden vastgelegd om in de volgende behandeling te kunnen vergelijken en bespreken.

 

Afhankelijk van de cliënt kunnen de volgende bijverschijnselen optreden:

 

Tijdens de behandeling:

Meer dan normaal transpireren

Koud of juist warm worden

Prikkelingen

Geeuwen/slaperigheid

Huilen

Opkomende emotie

Vlak na de behandeling:

Duizeligheid

Op wolken lopen

Blijheid en ruimte voelen

Een energiek gevoel (bergen kunnen verzetten)

Loomheid (lekker lui willen liggen)

Uren tot dagen na de behandeling:

De urine is donkerder (afvalstoffen zijn losgekomen en verlaten het lichaam)

Oude kwalen kunnen tijdelijk terugkomen om daarna te verdwijnen

Meer afscheiding (ontlasting,  transpiratie, witte vloed, oor pus, en dergelijke)

Veranderde gevoelens op allerlei gebied